NDM Däckmaskiner AB erbjuder smarta finanslösningar i samarbete med Release Finans AB.

Funktionshyra är kanske det absolut smartaste sättet att finansiera er utrustning på?!  Till exempel, en finansiering av en hjulinställning med funktionshyra, så innehåller den en drulleförsäkring med fullvärde hela hyresperioden och även uppdateringar av bilmodeller och årskalibrering.

Funktionshyran är givetvis applicerbar på andra produkter där en drulleförsäkring kan rädda många jobbiga serviceutgifter… Tveka inte att kontakta oss för vidare information.

Funktionshyra

Funktionshyra är en finansieringsform speciellt lämpad för utrustning som är relaterad till hög eller relativt hög produktion av arbete och där det finns behov för kontinuerlig service, tjänst och/eller förbrukning. T ex Hjulinställningar, balanseringsmaskiner & monteringsmaskiner.

Service och/eller tjänsteavtal inkluderas och blir en bilaga till Funktionshyresavtalet. Detta innebär att många tjänster och produkter hamnar på en enda faktura istället för flera. Funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Kunden betalar nyttjandet med alla kostnader inräknade. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela samt jämföra kostnader. Detta är en allt mer efterfrågad finanslösning inom allt fler branscher.

Under avtalstiden

 • Kan kunden uppgradera mjukvara & hårdvara
 • Erhålls support, service och tjänster i enlighet med leverantörens villkor

Efter avtalstiden kan kunden

 • Återlämna utrustningen
 • Köpa utrustningen till marknadsvärde
 • Förlänga avtalet

Fördelar

 • Minimerar administration och fakturahantering
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kan alltid uppgradera till modernare/mer passande utrustning
 • 100 % avdragsgill
 • Mycket enkelt att budgetera och planera likviditet
 • Mycket enkelt att fördela kostnader internt/externt

Leasing

Leasing är anpassat för utrustningstyper som har en lång livslängd och som man sannolikt kommer att vilja behålla efter avtalstidens slut. Detta kan vara en särskilt lämplig lösning om utrustningen uppgraderas med långa mellanrum som till exempel verkstads- och industriutrustning.

Under avtalstiden kan ni

 • Uppgradera under vissa förutsättningar

Efter avtalstiden kan ni

 • Köpa utrustningen i avtalet till det förutbestämda restvärdet
 • Anvisa en annan köpare
 • Förlänga avtalet

Fördelar

 • Enkelt att budgetera
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kontraktstiden kan spegla den ekonomiska livslängden på ett optimalt sätt
 • 100 % avdragsgillt

Försäkring

När olyckan eller tjuven är framme upptäcker många att deras företagsförsäkring täcker väldigt liten del av skadan. Det kan också vara så att försäkringen inte täcker någonting alls då långt ifrån alla företagsförsäkringar täcker hyrd och leasad utrustning över huvud taget. Om den gör det, är självrisken onödigt hög och handläggningstiden kan ta veckor eller månader – Detta när man behöver utrustningen Nu!

Vi tecknar alltid en försäkring optimerad för din utrustning där vi förhandlat fram:

 • En låg självrisk – 0 – 1 000 kr*
 • En hög ersättningsnivå – motsvarande lika bra utrustning eller bättre – än den som skadats eller förlorats
 • Ett maskinskadeskydd – I praktiken en förlängd garanti som träder in efter ordinarie tillverkargaranti gått ut
 • Med Release försäkring är handläggningstiden alltid garanterat kortare än leveranstiden av ett ersättningsobjekt. Detta då vi vet att utrustningen är viktig för din verksamhet.

*Andra självrisknivåer kan förekomma, se fullständiga villkor

ÖPPETTIDER!