Däckställ R3000

Däckställ R3000

I vårt standard däckställ R3000 förvaras en uppsättning däck bredvid varandra på hyllan i enkel rad. Däckstället finns även med uppsättning på två förvaringsplatser i dubbla led

Beskrivning

Stationära R3000
Däckstället finns med 1-hjuls och 2-hjulsdjup. I standard däckstället med enkla led förvaras fyra däck bredvid varandra på en hylla i enkla led. En mer effektiv lösning är att förvara däcken i par på hyllor i dubbla led, det vill säga att två däck förvaras bakom varandra på en hylla.

Mobila R3000
Mobila däckställ är en effektiv och utrymmesbesparande lösning. Endast en servicegång i taget behöver vara öppen i det mobila däckställt, eftersom enheterna sitter på flyttbara baser och nya gångar kan skapas vid behov genom förflyttning. En lösning med mobila däckställ kan ge en kapacitetsökning upp till 85% för enskilda anläggningar och över 100% på flervåningsinstallationer.

 

ÖPPETTIDER!